Hírek

A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2009. május 28-án egyszerűsített átalakulással jött létre és teljes körű jogutódként folytatja az 1997-ben alapított Salgótarján Foglalkoztatási Közhasznú Társaság közhasznú tevékenységét.

A társaság fő feladata – az alapítói szándéknak megfelelően - a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatásának elősegítése, valamint az ehhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, melynek keretein belül fő tevékenységként a közfoglalkoztatás koordinálását és lebonyolítását, mint közhasznú szervezet végzi.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. április 1-jétől a tulajdonában lévő gazdasági társaságok hatékonyabb működtetésére irányuló szervezeti átalakításaival összefüggésben – a társaság ellátandó feladatait bővítette. Alaptevékenysége mellett kiegészítő tevékenységként – az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok közül – a köztemetők és városi parkok fenntartási munkáit, majd 2012. október 1-jétől a városi utak, járdák javítási, karbantartási teendőit a társaság feladatkörébe integrálta.