Előszó

Logo 2020A Kft.-t a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2.500.000.- Ft törzstőkével, 1997-ben egyszemélyes Kft.-ként alapította a kötelező önkormányzati feladatok ellátására.

A Kft. fő feladata – az alapítói szándéknak megfelelően - a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatásának elősegítése, valamint az ehhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, melynek keretein belül fő tevékenységként a közfoglalkoztatás koordinálását és lebonyolítását végzi.

Az alapítót a Kft. létrehozásában az a fő cél vezérelte, hogy olyan céget hozzon létre, mely alkalmas a közfeladatok elvégzésére, és ezt úgy köti össze a közfoglalkoztatási programokkal, hogy az azokban megítélt forrás kiegészítse a kötelező feladatokra kapott normatív támogatást. A Kft. működésének finanszírozását, a minimális saját bevételek mellett, a tulajdonos önkormányzat látja el.

A Belügyminisztérium által megítélt, vissza nem térítendő, támogatások a közfoglalkoztatás megvalósításához szükséges személyi jellegű-, valamint a dologi kiadások nagy részét fedezik. A programok végrehajtásának központi alapból nem támogatott személyi és dologi költségeihez szükséges önerőt a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. április 1-jétől a tulajdonában lévő gazdasági társaságok hatékonyabb működtetésére irányuló szervezeti átalakításaival összefüggésben bővítette a Kft. által ellátandó feladatok körét. Alaptevékenysége mellett kiegészítő tevékenységként – az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok közül –

a köztemetők és városi parkok fenntartási munkáit, majd 2012. október 1-jétől a városi utak, járdák javítási, karbantartási teendőit a cég feladatkörébe integrálta.

A cég ügyvezetője 2019. november 14-e óta Dombovári Edina, aki 9 évig településvezetőként igen nagy tapasztalatokat szerzett a közfoglalkoztatás ágán. Munkája kapcsán dr. Pintér Sándor Belügyminiszter 2012,2013,2014-ben miniszteri elismerésben részesítette